صفحه اصلی ویدیوها آموزش کودک
نوع لیست
در صفحه
مرتب

این ویدئو یه چگونگی آموزش دادن کودکانی میپردازد که نمیتوانند صحبت کنند اما لازم است نیاز به دستشویی رفتن را اعلام کنند.

     
     
     
     

این ویدئو حاوی نکاتی برای والدینی است که از بدخلقی‌های کودک‌شان خسته شده‌اند. 

     
     
     
     

در این ویدئو به آداب غذاخوردن می‌پردازیم.

     
     
     
     

این ویدئو شامل نکاتی درمورد مکالمه‌ی تلفنی و حفظ امنیت آنهاست.

     
     
     
     

در این ویدئو به قوانینی که کوک حتما باید بداند تا بتواند از خودش مراقبت کند و صدمه‌ای ناخواسته به خود وارد نکند، پرداخته می‌شود.

     
     
     
     

این ویدئو به آموزش والدین برای چگونگی کتاب خواندن با کودک می‌پردازد.

     
     
     
     

این ویدئو به بررسی نقش و حدود دخالت والدین در کمک به آمادگی فرزندان برای رفتن به مدرسه می‌پردازد.

     
     
     
     

این ویدئو به چگونگی و دلایل لزوم مراقبت از محیط زیست می‌پردازد.

     
     
     
     

در این ویدئو سعی شده تا با ارائه‌ی نکاتی، آماده کردن هرروزه‌ی فرزندان برای مدرسه را برای والدین راحت‌تر کند.

     
     
     
     

آموزش نکات مناسب برای دانش‌آموزان

     
     
     
     

گاهی روز اول مدرسه برای کودکان و والدین ساده نیست, در اینجا به این مطلب میپردازیم.

     
     
     
     

خوب بودن با دیگران اولین نشانه یک شهروند خوب بودن است, در اینجا نکاتی را به شما آموزش میدهیم تا این رفتار را در کودکتان راحتتر نهادینه کنید.