صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این ویدیو راجع به نکاتی برای مراقبت از پوست کودک صحبت میکنیم.

به کمک این ویدیو والدین یاد میگیرند که چطور پوشک نوزاد را تعویض کنند.