صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

از قهرمان اسکیت نمایشی کانادایی تا «کیتلین گازمند» 18 ساله و شناگر 16 ساله چینی «ایشو وان» و قهرمان ...

بچه ها باید ورزش کنن. حالا فرقی نمی کنه اسکی، فوتبال، دوچرخه سواری، یا هاکی بازی کردن باشه. هر جور ...

پدر و مادر بودن مسئولیت بسیار زیادی به همراه داره. گاهی خودِ واژه ی"انتخاب" هم با خودش مسئولیت داره....