صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این ویدیو با مثال های ساده ، نجوم و اطلاعات سیارات را به کودکان می آموزیم.

در این ویدیو با مثال های ساده ، نجوم و اطلاعات سیارات را به کودکان می آموزیم.

در این ویدیو با آموزش چند روش ساده، ایمنی کودکان را در خانه تضمین میکنیم.

در این ویدیو به نحوه آموزش آرایش موی کودکان به چند روش میپردازیم.

در این ویدیو به ایده های بامزه برای صبحانه و ترغیب کودکان به خوردن صبحانه میپردازیم.

در این ویدیو به نحوه آموزش کادو کردن و کارتهای تبریک میپردازیم.

در این قسمت به نحوه تفریح با کودکان با ساخت کاردستی های بامزه و آموزشی میپردازیم.

در این ویدیو به نحوه ساخت کاردستی های آویزی و تزیینی برای کودکان و جشن تولدها میپردازیم.

در این ویدیو به آموزش ریاضیات به کودکان با روش های آسان و جالب میگردازیم.

در این ویدیو به آموزش ریاضی آسان به کودکان و همچنین اشاره به برخی کلک های حل ریاضیات میپردازیم.

در این قسمت به نحوه تفریح با کودکان با ساخت کاردستی های بامزه و همچنین تهیه بستنی میپردازیم.

در این ویدیو به نحوه ساخت کاردستی های آویزی و تزیینی برای کودکان و جشن تولدها میپردازیم.