صفحه اصلی ویدیوها آموزش کودک
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این ویدیو به روشی ژاپنی برای تقویت خلاقیت در کودکان اشاره میکنیم.

در این ویدیو، به 9 چیز که نباید کودکان را از انجام آنها منع کرد، اشاره میکنیم.

در این ویدیو، به 8 موردی که هر پدری باید به پسرش یاد بدهد اشاره میکنیم.

در این ویدیو به شش مشکلی که توسط والدین برای کودکان به وجود می آید و راهکارهای آن اشاره میکنیم.

در این ویدئو به مشاهده مراحل چهار دست و پا رفتن میپردازیم.

در این ویدئو به مشاهده نحوه بلند کردن یک نوزاد میپردازیم.

در این ویدئو به مشاهده چگونگی در آغوش گرفتن نوزادان تازه متولد شده میپردازیم.

در این ویدئو به مشاهده چگونگی در آغوش گرفتن نوزادان میپردازیم.

در این ویدئو به مشاهده چگونگی کمک کردن به بچه برای نشستن میپردازیم.

در این ویدئو به بازگویی 16 حقیقت درباره نوزادان 4 تا 6ماهه میپردازیم.

در این ویدئو به بازگویی 16 حقیقت درباره نوزادان 1 تا 3 ماهه میپردازیم.

پدر و مادر بودن مسئولیت بسیار زیادی به همراه داره. گاهی خودِ واژه ی"انتخاب" هم با خودش مسئولیت داره....