صفحه اصلی ویدیوها آموزش کودک
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این ویدیو، نحوه برخورد با کودکی که استفاده از دستشویی را نمیپذیرد را آموزش میدهیم.

در این ویدیو در خصوص نحوه آموزش دستشویی رفتن به کودکان استثنایی گفتگو میکنیم.

در این ویدیو مواردی را در خصوص چگونگی شروع آموزش دستشویی رفتن به کودکان بیان میکنیم.

در این ویدیو مواردی را در خصوص چگونگی کنار آمدن با کج خلقی کودکان هنگام آموزش دستشویی رفتن مطرح ...

در این ویدیو، مواردی را در خصوص "از چه سنی کودکان باید دستشویی رفتن را آموزش دیده باشند؟" بازگو ...

در این ویدیو، در خصوص سن شروع آموزش دستشویی رفتن به کودکان گفتگو میکنیم.

در این ویدیو، 4 محصول آموزش دستشویی به کودکان را عنوان میکنیم.

در این ویدیو درباره 3 نشانه ی آمادگی کودک برای آموزش و تمرین دستشویی رفتن گفتگو میکنیم.

تواناییِ زبان و گفتار کودکان در طول سالِ دوم، تا حد زیادی افزایش پیدا می کند, بیایید به بعضی از راه ...

خیلی از بچه ها به خاطر ترس از آمپول وحشت دارن که بیان دکتر و کی میتونه اونها رو سرزنش کنه ؟ در اینجا...

تکرار کلمات دیگران توسط کودکان میتواند به عنوان پژواک گویی شناخته شود و بخشی طبیعی از رشد زبانی کودک...

شنیدن صدای گریه ی بچه, حتی به مدت 10 دقیقه خیلی ناراحت کننده است, ولی متاسفانه این کار بسیار ضروری ...