صفحه اصلی ویدیوها آموزش کودک
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این ویدیو سیستم گردش خون در بدن انسان برای کودکان شرح داده میشود.

امروزه اینترنت قویترین و مفیدترین ابزار اطلاعاتی انسان است و میتواند نقش پر رنگی در آموزش کودکان ...

آموختن احترام به طبیعت و همه مخلوقات از جمله حیوانات به کودکان جزو وظایف والدین است که گاهی نادیده ...

در این ویدیو با مثال های ساده ، نجوم و اطلاعات سیارات را به کودکان می آموزیم.

در این ویدیو با مثال های ساده ، نجوم و اطلاعات سیارات را به کودکان می آموزیم.

در این ویدیو به آموزش ریاضیات به کودکان با روش های آسان و جالب میگردازیم.

در این ویدیو به آموزش ریاضی آسان به کودکان و همچنین اشاره به برخی کلک های حل ریاضیات میپردازیم.

در این ویدیو به آموزش اعداد و رنگها به کودکان با استفاده از تفریح و سرگرمی میپردازیم.

در این ویدیو، چگونگی نحوه برخورد با کودکانی که از دستشویی رفتن میترسند را آموزش میدهیم.

در این ویدیو، نحوه چگونگی برخورد با کودکانی که تنها با یک فرد خاص به دستشویی میروند را آموزش میدهیم.

در این ویدیو به اقدامات والدین در رابطه با تنبلی کودکان برای نرفتن به دستشویی مواردی را بررسی میکنیم...

در این ویدیو، نحوه چگونگی برخورد با کودکی که از دستشویی استفاده نمیکند و داخل دستشویی ادرار نمیکند ...